#อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ อส.ศธ.จังหวัดสตูล สัญจร ครั้งที่ 2

รวมพลัง สร้างเสริม คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดกิจกรรม อส.ศธ.จังหวัดสตูล

รวมพลัง สร้างเสริม คุณภาพ การศึกษา

สัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กล่าวถึงวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนนโยบาย

อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ มีนายพิมล โชติพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก นางอรรถยา อารีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด อส.ศธ.จังหวัดสตูล

นายกอเฉ็ม หมีนเหม ประธานอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม อส.ศธ.จังหวัดสตูล สัญจร ครั้งที่ 2 โดยมีอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน 5 ด้าน มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการ อ่านออกเขียนได้ ของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และโครงการในพระราชดำริ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี #งานประชาสัมพันธ์ ศธจ.สตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found