กิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะหารือข้อราชการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในจังหวัดสตูล

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะหารือข้อราชการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในจังหวัดสตูล ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม โดยมีหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กระทรวงพลังงาน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรม

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี พนักงานจ้างปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found