ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมและมวลชน เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมและมวลชน เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดกิจกรรมและมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม และศูนย์เพื่อนใจ พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณีพนักงานจ้างปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found