แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  จึงได้จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

  • คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found