ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

  1. บันทึกสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566
  2. รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found