ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

2. รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบเดือน เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found