วันที่ 20 เมษายน 2566 ขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระดับจังหวัดสตูล

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระดับจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการขับเคลื่อนกิจกรรม

“6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้าราชการครู และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย”

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี พนักงานจ้างปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found