การประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบสรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกพร้อมเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสตูล

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูลจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบสรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

มีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ได้รับการประสานจากกรมสุขภาพจิตว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ณ จังหวัดสตูล ในวัน 31 พฤษภาคม 2566

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี พนักงานจ้างปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found