ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยคณะผู้ประเมินอิสระ(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสตูล

ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล

ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณีพนักงานจ้างปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found