ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล(กศจ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม และนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

เพื่อหารือข้อรายการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) การประเมินและแต่งตั้งช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์

ว 17/2552

ภาพข่าว จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found