โครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2566 ส่งมอบของขวัญให้เด็กพิการในจังหวัดสตูล

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2566 ส่งมอบของขวัญให้เด็กพิการในจังหวัดสตูล ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลโดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กพิการจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2566” โดยมีนางนงคราญ ธรรมเพชร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะครู เด็กพิการ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับสำหรับกิจกรรม มีการแสดงบนเวทีของเด็กพิการ การจับสลากมอบของขวัญ มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กพิการที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีการออกบูทสนับสนุนของขวัญของรางวัล อาหาร ขนม เครื่องดื่ม จากภาครัฐและเอกชน และผู้ปกครอง ในพื้นที่ เด็กๆมีตวามสุข และสนุกสนาน

ทั้งนี้ การจัดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2566 ส่งมอบของขวัญให้เด็กพิการในจังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

ภาพข่าว จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.สตูล

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found