รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.สตูล

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.สตูล รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found