วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด

นางสาวมัสหลัน สาเอียด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 โดยนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายอดุลย์ หลีมานัน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุม

มีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณามาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพข่าว จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found