ศธจ.สตูล นำมาตราการเข้มข้น สถานศึกษาสีขาว เขตปลอดยาเสพติด โรงเรียนกำแพงวิทยา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่โรงเรียนกำแพงวิทยา สังกัด สพม.สงขลา สตูล ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดสตูล

ประจำปี 2565

โดยมีนายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ภาพ-ข่าว จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found