ศธจ.สตูล : นำภาคีเครือข่าย เน้นนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด สู่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา "บ้านปากบาง"

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี 2565
โดยมีนายเจริญ จิหมาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี 2565

จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตำรวจภูธรอำเภอละงู

ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาพ-ข่าว จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found