ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found