การลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ.2566 จังหวัดสตูล เพื่อสืบหาข้อมูลเชิงประจักษ์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 4 ราย

คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม สืบหาผลงานเชิงประจักษ์ และข้อมูลประกอบที่เชื่อถือได้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 4 ราย ดังนี้
วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ กศน.อำเภอทุ่งหว้า
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทางรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ.2566 จังหวัดสตูล ต่อไป

29 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์

4 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

5 ตุลาคม 2565 ณ กศน.อำเภอทุ่งหว้า

6 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found