ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 3 รางวัล

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล

ดังนี้

1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2565 จำนวน 688 คน

👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/09/39497/

2. ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 จำนวน 9 คน

👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/09/39503/

3. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2565 จำนวน 5 คน

👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/09/39506/

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกทุกท่าน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found