วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสตูล

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระดับจังหวัดสตูล โดยมีนายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือก เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก ๑๑ ประเทศ ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว ๔ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีรางวัล ดังนี้

๑. รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑ รางวัล

๒. รางวัล คุณากร ๒ รางวัล

๓. รางวัล ครูยิ่งคุณ ๑๗ รางวัล

๔. รางวัล ครูขวัญศิษย์ ครูที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดตามสัดส่วนที่มูลนิธิกำหนด

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสตูล ในครั้งนี้ เพื่อให้การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระดับจังหวัดสตูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ประกาศของมูลนิธิฯ ที่กำหนด.

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found