วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ณ โรงเรียนบ้านโกตา และโรงเรียนบ้านควนเก

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found