วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กกำพร้าเนื่องจากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากคลื่นสึนามิ

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และ ปลัดอาวุโสอำเภอละงู เพื่อเยี่ยมเด็กกำพร้าเนื่องจากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากคลื่นสึนามิ ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละงู

โดยมีนางชลธิชา หะยีมะสาและ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นตัวแทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการเรียน รับทราบถึงปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ ด้านการเรียน การใช้จ่ายเงิน และการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนผู้ได้รับทุนฯให้ประพฤติตนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ วางแผนเป้าหมายในการศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีต่อไป ซึ่งมูลนิธิเด็กสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการ และทรงมีนโยบายต้องการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าบิดา หรือมารดาเสียชีวิตจากภัยพิบัติสึนามิ เมื่อปี ๒๕๔๗ จนเรียนปริญญาตรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน ๓ ชุด ให้แก่นักเรียนและครอบครัว

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found