วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล

โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูล ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๗ (The ๗th Asia Pacific Geoparks Network (APGN) Symposium)

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found