วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๕ (ประเทศไทย) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference System จากห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธาน

โดยจังหวัดสตูล จัดการประชุม ณ ห้องโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล มีนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found