ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ "ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ปี พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ร่วมเสนอชื่อครูได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสตูล งานคุรุสภาจังหวัดสตูล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อาคารหอสมุดชั้น ๒ โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  โทรศัพท์ ๐๗๔ ๗๔๐๖๕๖  ๐๘๒ ๔๒๘ ๓๑๕๖