วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found