วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันตล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ณ บริเวณตลาดชายแดน หน้าด่านวังประจัน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found