วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (ฝ่ายวิชาการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมะหงัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาระบบ DIGITAL PLATFORM รองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found