วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (อกศจ.) สตูล"ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (อกศจ.) สตูล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

โดยมี นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ เป็นประธานการประชุม และ นายสมพงศ์ ละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การบรรจุ การแต่งตั้ง การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำเข้าที่ประชุม กศจ. ต่อไป

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found