วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" ในพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ” พาน้องกลับมาเรียน ” ในพื้นที่จังหวัดสตูล และการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found