วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (อกศจ.) สตูล

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (อกศจ.) สตูล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมี นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ เป็นประธานการประชุมและ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การบรรจุ การแต่งตั้ง การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำเข้าที่ประชุม กศจ. ต่อไป

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found