วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศธจ.สตูล ให้การต้อนรับ ศธจ.ยะลา เข้าศึกษาดูงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในการเข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนภารกิจที่ประสบความสำเร็จ แบบอย่างองค์กรของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และข้อมูลขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล ในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๕ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจัหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found