วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล บูรณาการเชิงพื้นที่ ติดตามการเปิดภาคเรียน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ติดตามการเปิดภาคเรียน วันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยมีนายการูณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และคณะ ร่วมการติดตามการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สตูล มีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์สตูล ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found