วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงสร้างและกลไก "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล"

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงสร้างและกลไก

“พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found