วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางเพ็ญนภา พรพงศ์วิทย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล และคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาด และรับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found