วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ ๖

โดยมีนายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found