วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ “ธฤติ ประสานสอน” ลงพื้นที่ จังหวัดสตูล เพื่อติดตามการดำเนินนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกลุ่มตรวจราชการ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค๖

ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังปริง สังกัด สพป.สตูล (โรงเรียนคุณภาพหลัก ระดับประถมศึกษา)และ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สังกัด สพม.สงขลา สตูล (โรงเรียนคุณภาพหลัก ระดับมัธยมศึกษา)

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found