วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ คณะนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสตูล

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔

นำโดย พลตรีเจนสิทธิ์ คนศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสนำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา สตูล นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศาลากลางน้ำ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found