วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ การนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสตูล

โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครั้ง ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Conference และรับฟังการประชุมชี้แจงคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ความคืบหน้าในการบริหารงานของบุคคลของ ก.ค.ศ. และ สพฐ. เพื่อให้ดำเนินการบริหารงานให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรม ร่วมถึงหลักสูตรของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found