1130192-1

สมพงศ์ พละไชย

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

081-368-2540 : palachai2519@gmail.com

placeholder.png

- ตำแหน่งว่าง -

รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล
342552430_2240310236179758_5540595972852040542_n

มัสหลัน สาเอียด

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

074-772-16565 : maslan@gmail.com

342335411_148463301491252_4308711003282095682_n

อดุลย์ หลีมานัน

ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

074-772-165 : al2541779@gmail.com

342069030_618899683435245_6981408205538577429_n

พรพิศ จันทรโชติ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

074-722-165 : pornpit.saw@gmail.com

342922962_485470067043774_6092879606821880205_n

นพภศร ศรีรักษ์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

074-772-165 : natsayang@gmail.com

342748160_761697322001679_3182424037180608140_n

เพ็ญนภา พรพงศ์วิทย์

ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

074-772-165 : jeabpornpong@gmail.com

- ตำแหน่งว่าง -

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

- ตำแหน่งว่าง -

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่อยู่

อาคารหอสมุดกลาง
ชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา
ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

Working Time:

จันทร์ - ศุกร์
08:30 น. – 16:30 น.

E-mail:

satunpeo@gmail.com