สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2
โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : 074 772 165 – 6 Fax : 074 772 167
e-mail : satunpeo@gmail.com