ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียม

ท่านสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลือกประเภทวิชาชีพ

คลิ๊กที่นี่ เพื่อตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียม