เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต
โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร