นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านทางงอ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในช่วงเปิดภาคเรียน 2566

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านทางงอ

โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในช่วงเปิดภาคเรียน 2566

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found