ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อม ผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี พนักงานจ้างปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found