ยินดีต้อนรับสู่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Account
Please wait, authorizing ...
Not a member? Sign up now
×

กลุ่มงานในสำนักงาน

One School One Classroom One Subject ;1:1:1

One School One Classroom One Subject ;1:1:1

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ภายใต้กรอบแนวคิดOne School One Classroom One Subject ;1:1:1 (หนึ่งโรงเรียนหนึ่งกลุ่มสาระ) โดยมี ผอ.สพม.16,ผอ.สพป.สตูล,ผอ.สช.สตูล ผบ.ร้อย ตชด.436, ท้องถิ่นจังหวัดสตูล,ประธานสหวิทยาเขตอันดามัน,ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 42 ,บุคลากร และคณะครู ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Date

09 สิงหาคม 2560

Tags

กลุ่มงานในสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่ สำนักงาน

อาคารหอสมุดกลางชั้น 2

โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

หมายเลขโทรศัพท์
074 772 165-6

หมายเลขแฟกซ์:
074 772 167

ที่อยู่ อีเมล์
satunpeo@moe.go.th

 

รับข้อมูลข่าวสาร

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารของเรา

Search