รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ คลิกที่นี่

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร