การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นมาขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2563
รายละเอียดตามแนบ

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร