รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และ ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ฯ คลิก

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร