วุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็น Note Taker สู่การจัดการเรียนรู้ บูรณาการโครงงานฐานวิจัยของครูในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล วันที่ 5 ก.พ.2564 ณ พญาบังสารีสอร์ท อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ดาวโหลดที่นี่

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร