รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รับสมัครออนไลน์ ด้วย URL ….. https://obec64.thaijobjob.com/

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบคลิกที่นี้ ประกาศฉบับเต็ม

ประกาศฯเพิ่มเติม รายละเอียดตามแนบนี้

————————————————————————————————–

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร