"การประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓"
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล
พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรโควตาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้พิจารณาจัดสรรโควต้าของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ทำหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่นเป็นประจักษ์ ให้เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร